1. Home
 2. Privacy statement

Privacy statement

Privacyverklaring Bonselect
 
Dit is de privacyverklaring van ICN Inpakcentrale NL B.V. (hierna “Makro Kerstpakketten” of “wij”). Makro Kerstpakketten is gevestigd in Duiven aan de Dijkgraaf 21. Het Kamer van Koophandelnummer van Makro Kerstpakketten is 09110454. Makro Kerstpakketten is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en daarnaast verwerker voor zover zij persoonsgegevens verwerkt namens haar klanten.
 
Makro Kerstpakketten heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Makro Kerstpakketten. Indien je klachten of vragen hebt die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld, kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post via Makro Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 94303, 1090 GH Amsterdam of per e-mail via privacy@makro.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, we leggen uit hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken en voor welke doelen, dan kan je dat lezen in onze cookieverklaring [hyperlink]. 
 
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken ten behoeve van Bonselect.

Wat is het algemene privacybeleid van Makro Kerstpakketten?
 
 • Makro Kerstpakketten respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website https://www.bonselect.nl
 • Makro Kerstpakketten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Makro Kerstpakketten deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Makro Kerstpakketten is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften.
 • Makro Kerstpakketten houdt zich daarbij aan de eisen van de toepasselijke
  privacywetgeving.
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
 
Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens als je:

1. onze website bezoekt
2. een Bonselect bon koopt
3. een Bonselect bon verzilvert; en
4. jouw gegevens verstrekt via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon.

Wij verwerken de gegevens die jij zelf verstrekt ofwel om één of meerdere Bonselect bonnen aan te schaffen ofwel om een gekregen Bonselect bon te verzilveren op onze website. Daarnaast verwerken wij gegevens die wij of derden door middel van cookies op onze website hebben verzameld. Dit laatste al dan niet na acceptatie.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven (nieuwsbrief/cookies) of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
 
Met welke doeleinden verzamelen we jouw persoonsgegevens?
 
Makro Kerstpakketten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 1. Communicatie. Voor het opnemen van contact en/of om vragen te beantwoorden en klachten over onze diensten en/of producten in behandeling te nemen.
 2. Leveren Bonselect bon. We verwerken jouw gegevens om de bestelde Bonselect bonnen aan je te kunnen leveren.
 3. Leveren Cadeaubon: We verwerken jouw gegevens om de cadeaubon die je met de Bonselect bon hebt uitgekozen te kunnen leveren.
 4. Versturen nieuwsbrief. Om jou onze nieuwsbrief te versturen zodat je op de hoogte blijft van al onze acties, nieuws, aanbiedingen en trends.
 5. Gebruikerservaring website en direct marketing. Om te beoordelen of de website een optimale gebruikerservaring biedt en om jou advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.
Hieronder lees je meer over de verschillende processen.

1. Communicatie
 
Alle communicatie met Makro Kerstpakketten verloopt via de klantenservice van Makro Kerstpakketten (de Helpdesk). Hier kun je terecht voor al jouw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Makro Kerstpakketten en je aankoop/aankopen.
 
De helpdesk is zowel telefonisch als via een web-formulier te bereiken. Vaak zal je gevraagd worden bepaalde gegevens, zoals je naam, ordernummer ID, werkgever, login naam, gekozen cadeau, te verstrekken. Deze gegevens hebben we nodig om je vragen en of klachten zo goed en snel mogelijk af te handelen.
 
De informatie die bij de Helpdesk binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren.
 
2. Bestellen en leveren Bonselect bon
 
Via onze site kun je Bonselect bonnen bestellen. De gegevens die we je vragen in te vullen, waaronder je (bedrijfs)naam,  adres, e-mailadres en telefoonnummer, gebruiken we om de Bonselectbonnen  van jouw keuze aan je te leveren.
 
3. Verzilveren van een Bonselect bon
 
Als je een Bonselect bon hebt ontvangen, kun je deze op de website van Bonselect verzilveren. Dit doe je door in te loggen met de unieke code die je op de Bonselect bon kunt vinden. Ingelogd op de website selecteer je vervolgens de door jou gewenste cadeaubon.
 
Om de door jou geselecteerde cadeaubon te laten bezorgen en je daarover op de hoogte te houden vragen wij je een aantal gegevens in te vullen:
- naam;
- adres;
- telefoonnummer; en
- e-mailadres.

De door jou ingevulde gegevens slaan wij op samen met de versleutelde code van de Bonselect bon waarmee je bent ingelogd, de door jou geselecteerde cadeaubon, ordernummer en of je bestelling verzonden is.

4. Nieuwsbrief
 
We informeren je graag over onze aanbiedingen, producten en diensten.

Indien je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan versturen we deze naar het door jou opgegeven e-mailadres. Mocht je geen e-mails van ons meer willen ontvangen dan kan je je via de eerstvolgende nieuwsbrief die je ontvangt afmelden.
 
Om onze nieuwsbrieven te verbeteren voeren wij statistische analyses uit op onze verstuurde nieuwsbrieven. We houden dan bijvoorbeeld bij welke versie van de nieuwsbrief er verstuurd is, of de nieuwsbrief geopend is, waar precies op geklikt is en of het versturen van een nieuwsbrief heeft bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.
 
5. Gebruikerservaring website en direct marketing

Als je onze website bezoekt, dan plaatsen we cookies zodat we het gebruik van onze website kunnen analyseren en, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, jou gerichte advertenties kunnen sturen. Wij en/of de derde partijen die deze cookies plaatsen verzamelen voor deze doelen de volgende gegevens:
 • (een deel van jouw) IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm;
 • vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang je onze website gebruikt/bezoekt;
 • of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
 • welke pagina’s je bezoekt binnen onze website;
 • jouw surfgedrag buiten de website om.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?
 
Makro Kerstpakketten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  Dit betekent dat we jouw gegevens tot drie maanden na levering van de door jouw bestelde Bonslect bonnen of na levering van de door jou uitgezochte cadeaukaart bewaren en daarna verwijderen.
                             
Delen we jouw gegevens?
 
Makro Kerstpakketten deelt jouw gegevens met derde partijen die bij de uitvoering van haar dienstverlening betrokken zijn, zoals drukkerijen, post- en e-mailverwerkers en fulfilment partners.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat ook en zijn wij daar extra kritisch op. Waar nodig, nemen we daar extra maatregelen.  

We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder delen we jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

De gegevens die jij aan Makro Kerstpakketten verstrekt zijn veilig. Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
 • onze website is beveiligd met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatete en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication; 
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van persoonsgegevens naar derden geschiedt via een beveiligde verbinding; en
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.
Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Makro Kerstpakketten. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@makro.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers in het ID-bewijs), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.
 
Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze FG te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Makro Kerstpakketten wilt je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Wat als het privacybeleid van Makro Kerstpakketten wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Bonselect

Uw winkelmandje bewaren? Ontvang een e-mail, dan kunt u de bestelling op een later moment afronden.